UA-27265902-1
Sæby Baptistkirke
NYHEDSBREV   4. kvartal 2017 - Sæby Baptistkirke Kære venner. Hermed et nyhedsbrev. God læselyst! Kort nyt fra menighedsrådet: På forhandlingsmødet den 12. sept. blev det vedtaget, at vi forlænger lejemålet af Sæbygårdvej 15. Vi havde i første omgang lejet lokalerne for en periode på 12 måneder, men det er nu besluttet, at lejekontrakten ændres til en almindelig erhvervslejekontrakt, hvilket vil sige, at vi kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel. Huslejen forbliver den samme, som vi har betalt hidtil. Byggeudvalget: Den længe efterlyste skiltning ved Sæbygårdvej 15 er snart på plads. Dejligt. Der arbejdes med internetløsning på Sæbygårdvej 15. Se i øvrigt referat fra forhandlingsmødet den 12.september 2017 Når du læser denne situationsrapport fra Sæby Gospel Kor, har vi i anledningen af vores 20 års jubilæum afviklet et fantas-tisk arrangement med workshop og efterfølgende koncert i Mane- gen. Koret har stadig fremgang i med-lemstallet, hvilket gør os mindre sårbare, når vi skal ud og optræde, da der er plads til, at der er nogen, der er forhindret. Dette skal ikke forstås sådan, at netop du ikke er velkommen, hvis du som ny ønsker at begynde at synge, og især mandlige sangere vil være velkomne. Vi er i den lykkelige situation, at Kit hver onsdag kommer og laver kaffe til os, og hun bager de dejligste kager, alt dette giver os det pusterum, hvor vi får opbygget de personlige og sociale relationer, som er så vigtige. Vi betaler et næsten latterligt lille beløb for denne værdsatte service. Skulle der imidlertid være nogen der har lyst til at aflaste Kit, det kunne jo være hun bliver forhindret en aften, vil vi være meget taknemmelige. Børnecaféen startede op d. 24. august, og må vel betragtes som en succes. Målgruppen er 0.-3. klasse, men også ældre børn er velkommen. 5-8 børn er kommet hver gang og hygget sig med hinanden. Efter at de har fået lidt at spise, får de hjælp til deres lektier, enten det er matematik, læsning eller skrivning. Derefter er der fri leg, og hvis det er opholdsvejr, så er det populært at spille stikbold. Mod slutnin-gen laver vi børnekor, og det hele afsluttes med at børnene frem-fører en sang eller to når fællesspisningen starter op. Flere børn er velkomne, og også voksne som vil være med – enten til at være sammen med børnene, eller til at bage noget, som de kan spise eller bare gå til hånde. Vi har fra torsdag den 24. august haft mulighed for at spise aftensmad sammen hver torsdag klokken 17.30, i caféen i kirken.
Vi er alle velkomne, og vi behøver ikke at bestille bord. Det er noget meget veltillavet mad Kit serverer, og det koster stadig kun 30 kroner. Vi vil opfordre dig til at komme, og tage dem med du tænker kunne have glæde af samværet og den gode mad. Omkring 20 børn og voksne har deltaget i de to fællesspisninger der har fundet sted, Glædeligvis har vi set at de børn, der har været i børnecafe, er blevet og har spist sammen med deres pårørende. Dejligt. Onsdagscaféen er et dejligt mødested. At komme op i kirken hver onsdag klokken 9.00 til morgenkaffe samvær og samtale. Onsdag den 27. september begynder FOF sin seniorhøjskole fra klokken 9.30 -11.30. Det betyder at vore lokaler fyldes med FOF kursister. Som tidligere nævnt er en del af lejeaftalen, at vi laver kaffe til kursisterne. Også hos Spejderkredsen sker der nye ting. Ved opstarten i august blev vi orienteret om at Spejderkredsen iværksatte et nyt tiltag. Sideløbende med de vanlige mandagsspejdermøder. Familiespejderne er det nye tilbud til børn fra 3-6 år samt deres forældre eller bedsteforældre. Der planlægges en række spændende udendørsaktiviteter som børn og voksne laver i fællesskab. Kunne du eller nogle af dine kære være interesserede er kontaktpersonen Søren Jacobsen SJ@dbs.dk eller 51903091. Der er søgt økonomiske donationer fra forskellige fonde, og vi kan med glæde fortælle, at vi har modtaget donationer til en samlet værdi af kr. 35.000. Der arbejdes i øjeblikket med at få disse penge brugt til partytelt med tilbehør, ny skiltning ved Kirken, havemøbler samt slængemøbler i forbindelse med børneaktiviteterne. TAK! Fra menighedsrådet skal der allerede nu lyde en stor tak til de af os der har fået iværksat alle disse aktiviteter. Vi synes det er en god begyndelse på at opfylde de visioner vi har vor vores menighed: Et aktivt cafemiljø Vi vil være 150 medlemmer og 500 aktive Vi vil have en kirke der er attraktiv for børn og deres familier. Gudstjenesteudvalget, har ønsket at der ved gudstjenesternes afslutning bliver mulighed for forbøn af de prædikanter der gør tjeneste. Vær frimodig såfremt du har behov derfor. Hver måned er der en ny salme vi vil synge. Vi synes at der er så fantastisk mange gode salmer der ikke lige er i vores salmebog. Disse kunne blive til glæde for os selv men også til de der ikke er så kirkevante idet sproget er nutidigt. Vi ønsker jer et af Gud velsignet efterår, hvor vi glæder os til at være sammen med jer til de forskellige anledninger I kan læse om i kalenderen for 4 kvartal. Menighedsrådet.
Sæby Baptistkirke
NYHEDSBREV   4. kvartal 2017 - Sæby Baptistkirke Kære venner. Hermed et nyhedsbrev. God læselyst! Kort nyt fra menighedsrådet: På forhandlingsmødet den 12. sept. blev det vedtaget, at vi forlænger lejemålet af Sæbygårdvej 15. Vi havde i første omgang lejet lokalerne for en periode på 12 måneder, men det er nu besluttet, at lejekontrakten ændres til en almindelig erhvervslejekontrakt, hvilket vil sige, at vi kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel. Huslejen forbliver den samme, som vi har betalt hidtil. Byggeudvalget: Den længe efterlyste skiltning ved Sæbygårdvej 15 er snart på plads. Dejligt. Der arbejdes med internetløsning på Sæbygårdvej 15. Se i øvrigt referat fra forhandlingsmødet den 12.september 2017 Når du læser denne situationsrapport fra Sæby Gospel Kor, har vi i anledningen af vores 20 års jubilæum afviklet et fantas-tisk arrangement med workshop og efterfølgende koncert i Mane- gen. Koret har stadig fremgang i med-lemstallet, hvilket gør os mindre sårbare, når vi skal ud og optræde, da der er plads til, at der er nogen, der er forhindret. Dette skal ikke forstås sådan, at netop du ikke er velkommen, hvis du som ny ønsker at begynde at synge, og især mandlige sangere vil være velkomne. Vi er i den lykkelige situation, at Kit hver onsdag kommer og laver kaffe til os, og hun bager de dejligste kager, alt dette giver os det pusterum, hvor vi får opbygget de personlige og sociale relationer, som er så vigtige. Vi betaler et næsten latterligt lille beløb for denne værdsatte service. Skulle der imidlertid være nogen der har lyst til at aflaste Kit, det kunne jo være hun bliver forhindret en aften, vil vi være meget taknemmelige. Børnecaféen startede op d. 24. august, og må vel betragtes som en succes. Målgruppen er 0.-3. klasse, men også ældre børn er velkommen. 5-8 børn er kommet hver gang og hygget sig med hinanden. Efter at de har fået lidt at spise, får de hjælp til deres lektier, enten det er matematik, læsning eller skrivning. Derefter er der fri leg, og hvis det er opholdsvejr, så er det populært at spille stikbold. Mod slutnin-gen laver vi børnekor, og det hele afsluttes med at børnene frem-fører en sang eller to når fællesspisningen starter op. Flere børn er velkomne, og også voksne som vil være med – enten til at være sammen med børnene, eller til at bage noget, som de kan spise eller bare gå til hånde. Vi har fra torsdag den 24. august haft mulighed for at spise aftensmad sammen hver torsdag klokken 17.30, i caféen i kirken.
Vi er alle velkomne, og vi behøver ikke at bestille bord. Det er noget meget veltillavet mad Kit serverer, og det koster stadig kun 30 kroner. Vi vil opfordre dig til at komme, og tage dem med du tænker kunne have glæde af samværet og den gode mad. Omkring 20 børn og voksne har deltaget i de to fællesspisninger der har fundet sted, Glædeligvis har vi set at de børn, der har været i børnecafe, er blevet og har spist sammen med deres pårørende. Dejligt. Onsdagscaféen er et dejligt mødested. At komme op i kirken hver onsdag klokken 9.00 til morgenkaffe samvær og samtale. Onsdag den 27. september begynder FOF sin seniorhøjskole fra klokken 9.30 -11.30. Det betyder at vore lokaler fyldes med FOF kursister. Som tidligere nævnt er en del af lejeaftalen, at vi laver kaffe til kursisterne. Også hos Spejderkredsen sker der nye ting. Ved opstarten i august blev vi orienteret om at Spejderkredsen iværksatte et nyt tiltag. Sideløbende med de vanlige mandagsspejdermøder. Familiespejderne er det nye tilbud til børn fra 3-6 år samt deres forældre eller bedsteforældre. Der planlægges en række spændende udendørsaktiviteter som børn og voksne laver i fællesskab. Kunne du eller nogle af dine kære være interesserede er kontaktpersonen Søren Jacobsen SJ@dbs.dk eller 51903091. Der er søgt økonomiske donationer fra forskellige fonde, og vi kan med glæde fortælle, at vi har modtaget donationer til en samlet værdi af kr. 35.000. Der arbejdes i øjeblikket med at få disse penge brugt til partytelt med tilbehør, ny skiltning ved Kirken, havemøbler samt slængemøbler i forbindelse med børneaktiviteterne. TAK! Fra menighedsrådet skal der allerede nu lyde en stor tak til de af os der har fået iværksat alle disse aktiviteter. Vi synes det er en god begyndelse på at opfylde de visioner vi har vor vores menighed: Et aktivt cafemiljø Vi vil være 150 medlemmer og 500 aktive Vi vil have en kirke der er attraktiv for børn og deres familier. Gudstjenesteudvalget, har ønsket at der ved gudstjenesternes afslutning bliver mulighed for forbøn af de prædikanter der gør tjeneste. Vær frimodig såfremt du har behov derfor. Hver måned er der en ny salme vi vil synge. Vi synes at der er så fantastisk mange gode salmer der ikke lige er i vores salmebog. Disse kunne blive til glæde for os selv men også til de der ikke er så kirkevante idet sproget er nutidigt. Vi ønsker jer et af Gud velsignet efterår, hvor vi glæder os til at være sammen med jer til de forskellige anledninger I kan læse om i kalenderen for 4 kvartal. Menighedsrådet.