UA-27265902-1
Sæby Baptistkirke, Sæbygårdvej 15, 9300 Sæby
Præstens side
© Sæby Baptistkirke
Persondatapolitik for Sæby Baptistkirke Sæby Baptistkirke er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller bidragyder gør brug af Sæby Baptistkirke, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Sæby Baptistkirke behandling af dine personoplysninger. Sæby Baptistkirke behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. 1. Hvornår indsamler og anvender Sæby Baptistkirke dine personoplysninger a. Sæby Baptistkirke indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde: i. Når du indmelder dig som medlem af Sæby Baptistkirke, eller udøver medlemsaktiviteter. ii. Når du tilmelder dig som medlem af Sæby Baptistkirke indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Sæby Baptistkirke. 1. De gælder 2. navn 3. adresse 4. fødselsdato 5. dåbsdato eller dato for optagelse 6. telefonnummer 7. e-mailadresse 8. Evt. ægtefælle og bryllupsdato 9. Cpr nr i forbindelse med bidrag iii. Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem ved udfyldelse af tilmeldingsblanket til Sæby Baptistkirke. iv. Opbevaring sker dels i protokol hos ansvarlig i kirken samt på krypteres datamedie. b. Ved tilmelding til e-mail liste i forbindelse med modtagelse af nyhedsbrev. Her opbevares alene din e-mailadresse og den videregives ikke til personer udenfor menigheden uden accept fra tilmelderen. 2. Hvornår videregiver Sæby Baptistkirke dine personoplysninger a. Sæby Baptistkirke kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: i. Skattevæsenet i forbindelse med indberetning af menighedsbidrag. ii. Baptistkirken i Danmark i forbindelse med registrering af tillidshverv for Sæby Baptistkirke. iii. Hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. iv. Årsberetningen med navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Årsberetningen tilgår alene menighedens medlemmer samt Baptistkirken i Danmark. b. Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du udfører, for eksempel i forbindelse med tillidshverv og registrering af bidrag. Vedr. punkt 2.a.ii og iv kan dette frabedes ved kontakt til kirkens formand. 3. Hvordan beskytter Sæby Baptistkirke dine personoplysninger a. Sæby Baptistkirke har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Sæby Baptistkirke sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. b. I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Sæby Baptistkirke kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Sæby Baptistkirkes sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. c. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. 4. Hvilke rettigheder har du a. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Sæby Baptistkirke behandler om dig, kan du rette henvendelse til formandens e-mailadresse eller telefonnummer. b. Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Sæby Baptistkirke har registreret om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Sæby Baptistkirke om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Sæby Baptistkirke er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Sæby Baptistkirkes indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. 5. Hvor længe opbevarer Sæby Baptistkirke dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse a. Hos Sæby Baptistkirke gemmes dine personoplysninger, så længe der er tale administration af dit medlemskab af Sæby Baptistkirke eller som bidragyder til Sæby Baptistkirken, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig kirke af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil hvorefter de slettes. 6. Hvad sker der, når Sæby Baptistkirke ændre denne persondatapolitik a. Sæby Baptistkirke opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi kan  præsentere dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at vi overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Sæby Baptistkirke løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Sæby Baptistkirke dig besked via e-mail eller opslag på vores hjemmeside. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Sæby Baptistkirke på Formandens e- mailadresse eller se på vores hjemmeside. 7. Henvendelser og spørgsmål a. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig: Sæby Baptistkirke, Sæbygårdvej 15, 9300 Sæby, e-mailadresse samt telefonnummer jvf hjemmeside.
Sæby Baptistkirke, Sæbygårdvej 15, Sæby
© Sæby Baptistkirke
Persondatapolitik for Sæby Baptistkirke
Sæby Baptistkirke er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller bidragyder gør brug af Sæby Baptistkirke, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Sæby Baptistkirke behandling af dine personoplysninger. Sæby Baptistkirke behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. 1. Hvornår indsamler og anvender Sæby Baptistkirke dine personoplysninger a. Sæby Baptistkirke indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde: i. Når du indmelder dig som medlem af Sæby Baptistkirke, eller udøver medlemsaktiviteter. ii. Når du tilmelder dig som medlem af Sæby Baptistkirke indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Sæby Baptistkirke. 1. De gælder 2. navn 3. adresse 4. fødselsdato 5. dåbsdato eller dato for optagelse 6. telefonnummer 7. e-mailadresse 8. Evt. ægtefælle og bryllupsdato 9. Cpr nr i forbindelse med bidrag iii. Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem ved udfyldelse af tilmeldingsblanket til Sæby Baptistkirke. iv. Opbevaring sker dels i protokol hos ansvarlig i kirken samt på krypteres datamedie. b. Ved tilmelding til e-mail liste i forbindelse med modtagelse af nyhedsbrev. Her opbevares alene din e-mailadresse og den videregives ikke til personer udenfor menigheden uden accept fra tilmelderen. 2. Hvornår videregiver Sæby Baptistkirke dine personoplysninger a. Sæby Baptistkirke kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: i. Skattevæsenet i forbindelse med indberetning af menighedsbidrag. ii. Baptistkirken i Danmark i forbindelse med registrering af tillidshverv for Sæby Baptistkirke. iii. Hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. iv. Årsberetningen med navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Årsberetningen tilgår alene menighedens medlemmer samt Baptistkirken i Danmark. b. Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du udfører, for eksempel i forbindelse med tillidshverv og registrering af bidrag. Vedr. punkt d. kan dette frabedes ved kontakt til kirkens formand. 3. Hvordan beskytter Sæby Baptistkirke dine personoplysninger a. Sæby Baptistkirke har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Sæby Baptistkirke sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. b. I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Sæby Baptistkirke kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Sæby Baptistkirkes sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. c. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. 4. Hvilke rettigheder har du a. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Sæby Baptistkirke behandler om dig, kan du rette henvendelse til formandens e-mailadresse eller telefonnummer. b. Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Sæby Baptistkirke har registreret om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Sæby Baptistkirke om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Sæby Baptistkirke er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Sæby Baptistkirkes indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan det betyde at kirken ikke opretholde medlemskab. 5. Hvor længe opbevarer Sæby Baptistkirke dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse a. Hos Sæby Baptistkirke gemmes dine personoplysninger, så længe der er tale administration af dit medlemskab af Sæby Baptistkirke eller som bidragyder til Sæby Baptistkirken, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig kirke af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil hvorefter de slettes. 6. Hvad sker der, når Sæby Baptistkirke ændre denne persondatapolitik a. Sæby Baptistkirke opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Sæby Baptistkirke løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Sæby Baptistkirke dig besked via e- mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Sæby Baptistkirke på Formandens e-mailadresse 7. Henvendelser og spørgsmål a. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig: Sæby Baptistkirke, Sæbygårdvej 15, 9300 Sæby, e-mailadresse samt telefonnummer jvf hjemmeside.