UA-27265902-1
Sæby Baptistkirke
Præstens side
© Sæby Baptistkirke
Evt. bilag:
Sæby Baptistkirke Årsmøde søndag den 12. Marts 2017, mødet starter kl. 12.30 i Knasten (Spejderhytten) Dagsorden 1. Forelæggelse af dagsorden 2. Valg af stemmetællere 3. Optælling af stemmeberettigede 4. Evtl. bemærkninger til protokollen fra forhandlingsmødet tirsdag d. 22.11.2016 5. Beretninger fra årsbudskabet 6. Økonomi - fremlæggelse af regnskab og godkendelse 7. Nyt fra menighedsrådet - herunder: 1. konstituering 2. nye medlemmer 3. kursus i profeti 8. Nyt fra gudstjenesteudvalget 9. Nyt fra husgrupperne 10. Kirken 1. status kirkebyggeri 2. Sæbygårdvej 15 11. Vedtagelse: Ændring af underskriftsberettigede ved Baptistkirken i Sæby. Anden behandling Menighedsrådet havde foreslået at § 8 2. afsnit ændres fra: “En udskrift som den nævnte er også gyldig legitimation over for tredjemand, for sådanne hvem menigheden bemyndiger til udførelsen af et vist hverv, hvorved bemærkes, at menighedens præst, menighedsrådets formand og kasserer under et er underskriftsberettigede overfor offentlig myndighed og i alle økonomiske anliggender jvf. § 6. Til: “En udskrift som den nævnte er også gyldig legitimation over for tredjemand, for sådanne hvem menigheden bemyndiger til udførelsen af et vist hverv, hvorved bemærkes, at menighedsrådets formand samt en af menighedsrådets udvalgt person jf. menighedsrådets referat under et er underskriftsberettigede over offentlig myndighed og i alle økonomiske anliggender jvf. § 6” 12. 12. Medlemsforhold 13. 13. Eventuelt 14. 14. Protokollen
Sæby Baptistkirke
© Sæby Baptistkirke
Sæby Baptistkirke Årsmøde søndag den 12. Marts 2017, mødet starter kl. 12.30 i Knasten (Spejderhytten) Dagsorden 1. Forelæggelse af dagsorden 2. Valg af stemmetællere 3. Optælling af stemmeberettigede 4. Evtl. bemærkninger til protokollen fra forhandlingsmødet tirsdag d. 22.11.2016 5. Beretninger fra årsbudskabet 6. Økonomi - fremlæggelse af regnskab og godkendelse 7. Nyt fra menighedsrådet - herunder: 1. konstituering 2. nye medlemmer 3. kursus i profeti 8. Nyt fra gudstjenesteudvalget 9. Nyt fra husgrupperne 10. Kirken 1. status kirkebyggeri 2. Sæbygårdvej 15 11. Vedtagelse: Ændring af underskriftsberettigede ved Baptistkirken i Sæby. Anden behandling Menighedsrådet havde foreslået at § 8 2. afsnit ændres fra: “En udskrift som den nævnte er også gyldig legitimation over for tredjemand, for sådanne hvem menigheden bemyndiger til udførelsen af et vist hverv, hvorved bemærkes, at menighedens præst, menighedsrådets formand og kasserer under et er underskriftsberettigede overfor offentlig myndighed og i alle økonomiske anliggender jvf. § 6. Til: “En udskrift som den nævnte er også gyldig legitimation over for tredjemand, for sådanne hvem menigheden bemyndiger til udførelsen af et vist hverv, hvorved bemærkes, at menighedsrådets formand samt en af menighedsrådets udvalgt person jf. menighedsrådets referat under et er underskriftsberettigede over offentlig myndighed og i alle økonomiske anliggender jvf. § 6” 12. 12. Medlemsforhold 13. 13. Eventuelt 14. 14. Protokollen