UA-27265902-1
Sæby Baptistkirke
Præstens side
© Sæby Baptistkirke
Evt. bilag:
Sæby Baptistkirke Forhandlingsmøde søndag den 9.9.2018 kl.12.15 Dagsorden 1. Forelæggelse af dagsorden 2. Valg af stemmetællere 3. Optælling af stemmeberettigede 4. Evtl. bemærkninger til protokollen den 6.5.2018 5. Økonomi 6. Kirken a. Sæbygårdvej 15 b. Ny kirke - forslag Menighedsrådet foreslår: “Giver” meddeles at menigheden anser det oprindelig kirkebyggeri som uopnåeligt og dermed bortfalder det, da det økonomisk ikke kan lades sig gøre. Istedet bemyndiges Niels og Lars til at spørge om “Giver” vil være med til at vi bygger ny kirke for de penge som er til rådighed, når gaven og menighedens penge lægges sammen. Lader det sig ikke gøre, stoppes alt arbejde med ny kirke fra menighedens side på nuværende tidspunkt. 7. Nyt fra menighedsrådet a. Præsteansættelse b. Nyt fra Lindenborg c. Spejdersituation d. Kalender 1. 23.9.2018 optagelse af nye medlemmer 2. 26.9.2018 FOF starter igen 3. 9.10.2018 Foredrag arrangeret af gospelkoret 4. 28.10.2018 Fællesskabsdag med Frederikshavn og Østervrå 5. Evalueringssøndag i efteråret omkring visioner e. Tanker om filmaftener 8. Medlemsforhold 9. Eventuelt 10. Protokol godkendes
Sæby Baptistkirke
© Sæby Baptistkirke
Sæby Baptistkirke Forhandlingsmøde søndag den 9.9.2018 kl.12.15 Dagsorden 1. Forelæggelse af dagsorden 2. Valg af stemmetællere 3. Optælling af stemmeberettigede 4. Evtl. bemærkninger til protokollen den 6.5.2018 5. Økonomi 6. Kirken a. Sæbygårdvej 15 b. Ny kirke - forslag Menighedsrådet foreslår: “Giver” meddeles at menigheden anser det oprindelig kirkebyggeri som uopnåeligt og dermed bortfalder det, da det økonomisk ikke kan lades sig gøre. Istedet bemyndiges Niels og Lars til at spørge om “Giver” vil være med til at vi bygger ny kirke for de penge som er til rådighed, når gaven og menighedens penge lægges sammen. Lader det sig ikke gøre, stoppes alt arbejde med ny kirke fra menighedens side på nuværende tidspunkt. 7. Nyt fra menighedsrådet a. Præsteansættelse b. Nyt fra Lindenborg c. Spejdersituation d. Kalender 1. 23.9.2018 optagelse af nye medlemmer 2. 26.9.2018 FOF starter igen 3. 9.10.2018 Foredrag arrangeret af gospelkoret 4. 28.10.2018 Fællesskabsdag med Frederikshavn og Østervrå 5. Evalueringssøndag i efteråret omkring visioner e. Tanker om filmaftener 8. Medlemsforhold 9. Eventuelt 10. Protokol godkendes