UA-27265902-1
Sæby Baptistkirke, Sæbygårdvej 15, 9300 Sæby
Da vi er en frikirke drives menigheden alene af frivillige bidrag fra medlemmer og andre, som ønsker at støtte menighedens arbejde. Vores Gudstjenester er meget frie og ind i mellem eksperimenterende. Vi har som sådan ingen fast liturgi selv om nogle Gudstjenester har en rimelig fast form. Gudstjenesten er vores centrale mødested, hvor vi mødes for sammen at bede, synge og opleve en relevant forkyndelse af Bibelens ord. Vi fejrer også dåb og nadver ved gudstjenesten. Ud over Gudstjenesten har vi mange aktiviteter/ arbejdsgrene, hvor mennesker mødes. Ca. 4 gange om året mødes vi til menighedsmøder, hvor vi samtaler og beslutter hvad og hvordan vi ønsker vores menighed skal fungere. Her er alle velkomne men alene medlemmer har stemmeret. Medlemmer optages ved dåb eller ved bekendelse af sin tro.
Stiftet 1. januar 1901
Er en demokratisk menighed hvor øverste beslutningstager er menighedmødet, hvor alle medlemmer har stemmeret.
Har et menighedsråd på op til 6 personer samt en evt. ansat præst.
Menigheden
© Sæby Baptistkirke
Sæby Baptistkirke, Sæbygårdvej 15, Sæby
Da vi er en frikirke drives menigheden alene af frivillige bidrag fra medlemmer og andre, som ønsker at støtte menighedens arbejde. Vores Gudstjenester er meget frie og ind i mellem eksperimenterende. Vi har som sådan ingen fast liturgi selv om nogle Gudstjenester har en rimelig fast form. Gudstjenesten er vores centrale mødested, hvor vi mødes for sammen at bede, synge og opleve en relevant forkyndelse af Bibelens ord. Vi fejrer også dåb og nadver ved gudstjenesten. Ud over Gudstjenesten har vi mange aktiviteter/ arbejdsgrene, hvor mennesker mødes. Ca. 4 gange om året mødes vi til menighedsmøder, hvor vi samtaler og beslutter hvad og hvordan vi ønsker vores menighed skal fungere. Her er alle velkomne men alene medlemmer har stemmeret. Medlemmer optages ved dåb eller ved bekendelse af sin tro.
Stiftet 1. januar 1901
Er en demokratisk menighed hvor øverste beslutningstager er menighedmødet, hvor alle medlemmer har stemmeret.
Har et menighedsråd på op til 6 personer samt en evt. ansat præst.
Menigheden