UA-27265902-1
Sæby Baptistkirke, Sæbygårdvej 15, 9300 Sæby
I Strandby døbte Ole Jensen “Melgaard” i 1854 forstander Ove Christens søster, Maren Marie Thomsen, der i 1859 sammen med sin mand, som ikke tilhørte en menighed, flyttede til Sæby og grundlagde det første baptisthjem der. Der gik dog mange år, før der blev afholdt regelmæssige møder i byen. I 1894 startede de egentlige regelmæssige møder i hotel Danias store sal. I 1896 opførtes kirken (Siloamkapellet) i Pindborggade. Den indviedes den 8. november 1896. Denne kirke blev i 1941 solgt og indrettet til beboelse, hvilket den stadig er. Den 1. januar 1901 dannedes Sæby Baptistmenighed og talte 131 medlemmer. Sæby Baptistkirke i sin nuværende form er opført i Vestergade nr.3, på en grund som menigheden købte for 7.000 kr i 1937. Allerede nytårsdag 1935 stiftede menigheden en byggefond med det formål at erhverve en passende grund, og på denne opførtes en tidssvarende kirke efter tegning af Harald Nielsen, "Bedre byggeskik", København. Grundstenen blev nedlagt d. 5. juni 1940, og kirken indviet d. 24.november samme år. Med udtræk og ekstra stole er der siddepladser til ca. 300 mennesker. Kirkens længde er 16m og bredden er 10m, og den har kostet 100.000. (Uddrag at "Sæby Baptistmenighed - blade af menighedens historie") I 1945 byggede Zachariasen og søn, Århus, et pibeorgel med 12 stemmer til kirken for 17.000kr, som er indsamlet ved frivillige bidrag (Uddrag at "Sæby Baptistmenighed - blade af menighedens historie") I 2014 er kirkesalen blevet delvist nyrestaureret og både kirkebænke og talerstol er væk og erstattet af tidssvarende stole og anden indretning af kirkerummet. Orgel er dog stadig bibeholdt, da det er et ganske godt orgel. I 2015 er kirken solgt til Nordjyllands Chin Church. Vi arbejder på at få mulighed for at bygge en ny kirke eller købe anden egnet bygning og indtil videre har vi lejet lokaler på Sæbygaardvej 15.
Vores historie
Præster i Sæby Baptist menighed   1901-1903  Jensen-Damsig 1903-1909  C. Grarup 1909-1910  Th. C. Thystrup 1911-1920  Peter Jacobsen 1921-1929  C. Bech 1930-1939  J. P. Hansen 1939-1953  Peter Rasmussen 1953-1955  L. Løfdahl 1955-1962  H. C. Barkan 1962-1967  Svend Aage Hagstrøm 1968-1975  Frank Hjort 1975-1985  Peter Grarup 1985-1991  Benny Klarholt 1992-1995  Ib Bermann Schmidt 1997-2016  Bente Højris Pedersen 2020- Hans Thomsen
Sæby Baptistkirke, Sæbygårdvej 15, Sæby
I Strandby døbte Ole Jensen “Melgaard” i 1854 forstander Ove Christens søster, Maren Marie Thomsen, der i 1859 sammen med sin mand, som ikke tilhørte en menighed, flyttede til Sæby og grundlagde det første baptisthjem der. Der gik dog mange år, før der blev afholdt regelmæssige møder i byen. I 1894 startede de egentlige regelmæssige møder i hotel Danias store sal. I 1896 opførtes kirken (Siloamkapellet) i Pindborggade. Den indviedes den 8. november 1896. Denne kirke blev i 1941 solgt og indrettet til beboelse, hvilket den stadig er. Den 1. januar 1901 dannedes Sæby Baptistmenighed og talte 131 medlemmer. Sæby Baptistkirke i sin nuværende form er opført i Vestergade nr.3, på en grund som menigheden købte for 7.000 kr i 1937. Allerede nytårsdag 1935 stiftede menigheden en byggefond med det formål at erhverve en passende grund, og på denne opførtes en tidssvarende kirke efter tegning af Harald Nielsen, "Bedre byggeskik", København. Grundstenen blev nedlagt d. 5. juni 1940, og kirken indviet d. 24.november samme år. Med udtræk og ekstra stole er der siddepladser til ca. 300 mennesker. Kirkens længde er 16m og bredden er 10m, og den har kostet 100.000. (Uddrag at "Sæby Baptistmenighed - blade af menighedens historie") I 1945 byggede Zachariasen og søn, Århus, et pibeorgel med 12 stemmer til kirken for 17.000kr, som er indsamlet ved frivillige bidrag (Uddrag at "Sæby Baptistmenighed - blade af menighedens historie") I 2014 er kirkesalen blevet delvist nyrestaureret og både kirkebænke og talerstol er væk og erstattet af tidssvarende stole og anden indretning af kirkerummet. Orgel er dog stadig bibeholdt, da det er et ganske godt orgel. I 2015 er kirken solgt til Nordjyllands Chin Church. Vi arbejder på at få mulighed for at bygge en ny kirke eller købe anden egnet bygning og indtil videre har vi lejet lokaler på Sæbygaardvej 15.
Vores historie
Præster i Sæby Baptist menighed   1901-1903  Jensen-Damsig 1903-1909  C. Grarup 1909-1910  Th. C. Thystrup 1911-1920  Peter Jacobsen 1921-1929  C. Bech 1930-1939  J. P. Hansen 1939-1953  Peter Rasmussen 1953-1955  L. Løfdahl 1955-1962  H. C. Barkan 1962-1967  Svend Aage Hagstrøm 1968-1975  Frank Hjort 1975-1985  Peter Grarup 1985-1991  Benny Klarholt 1992-1995  Ib Bermann Schmidt 1997-2016  Bente Højris Pedersen 2020- Hans Thomsen